BIOGRAPHY


ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್

ಕವಿ, ಕತೆಗಾರ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ವಿಮರ್ಶಕ, ಅಂಕಣಕಾರ, ನಾಟಕಕಾರ
ಹುಟ್ಟು: ಹುಳಿಯಾರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಎಂ.ಎ. (ಇಂಗ್ಲಿಷ್), ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು
ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು